Wpis

piątek, 28 listopada 2014

Analiza atrybutów agenda-setting (5)

Ekspozycja treści programowych partii politycznych:

Ruch Poparcia Palikota

Głównym postulatem Ruchu Poparcia Palikota, była budowa świeckiego państwa, kandydaci Ruchu głośno i wyraźnie mówili, że musi nastąpić rozdzielenie państwa od Kościoła, a więc należałoby wycofać religię ze szkół, a duchownym  zakazać udziału w uroczystościach świeckich, pożądana byłaby likwidacja Funduszu Kościelnego.

RP opowiadał się za legalizacją związków partnerskich, za legalizacją miękkich narkotyków, chciał uchwalenia ustawy aborcyjnej, domagał się darmowego dostępu do środków antykoncepcyjnych. Partia Palikota deklarowała zmniejszenie wydatków na wojsko, wzmocnienie roli pracodawców, połączenie ZUS i KRUS oraz 18% PIT, CIT i VAT bez żadnych ulg.

Polityka wschodnia, w myśl Ruchu, polegałaby na współpracy gospodarczej i rozwoju polskiego eksportu do Rosji i innych państw byłego ZSRR.

Ekspozycja treści programowych Ruchu Poparcia Palikota, zawartych w obu dziennikach osobno (źródło: opracowanie własne)

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nin3in
Czas publikacji:
piątek, 28 listopada 2014 19:26

Polecane wpisy