Wpis

piątek, 05 września 2014

Specyfika i rozkład materiału badawczego

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że elekcja parlamentarna w 2011r. i związana z nią kampania wyborcza stanowiły istotny element agendy medialnej. GW (Gazeta Wyborcza), w okresie 24.09-07.10 opublikowała 123 artykuły o tematyce wyborczej, z czego 8 dotyczyło elementów technicznych procesu wyborczego (np. informacje o dacie elekcji, godzinach otwarcia lokali wyborczych itp.), 13 zawierało prognozy i sondaże poparcia opinii publicznej, a 102 miało charakter ekspozycji poszczególnych aktorów politycznych przez prezentację ich działań, ideologii, wizerunków, opinii bądź treści programowych. RZ (Rzeczpospolita), w tym samym czasie wydrukowała 132 artykuły związane z kampanią, gdzie elementów technicznych procesu wyborczego dotyczyło także 8 tekstów dziennikarskich, sondaży opinii publicznej 9, czyli nieco mniej niż w GW; natomiast ekspozycja podmiotów rywalizacji politycznej była przedmiotem 115 artykułów w RZ.

Rozkład materiału badawczego

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nin3in
Czas publikacji:
piątek, 05 września 2014 13:51

Polecane wpisy