Wpis

piątek, 27 czerwca 2014

Ekspozycja medialna polityków i programów w świetle hipotezy agenda-setting. Przykład kampanii parlamentarnej z 2011 roku.

Niniejszy blog poświęcony jest (przynajmniej na razie) zagadnieniu mediów masowych. Będę starała się ukazać rozwój teorii na temat oddziaływania środków masowego przekazu na ludzi, by finalnie skupić się na zgłębieniu hipotezy agenda-setting, wykorzystując w tym celu przykład polskiej kampanii parlamentarnej w 2011r. Przedmiotem badań uczynniłam agendę medialną dwóch dzienników opiniotwórczych- Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej. Analiza dotyczy hierarchii ważności kluczowych zagadnień związanych z wyborczą rywalizacją. Głównym aspektem dochodzenia empirycznego jest wykazanie korelacji zachodzącej pomiędzy polityką, a środkami masowego przekazu, stanowiących dla większości obywateli podstawowe źródło informacji o podmiotach rywalizacji politycznej. Kwestie związane z agenda-setting są ważne szczególnie w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory, gdyż sposób w jaki media relacjonują działania polityków często ma istotny wpływ na przebieg kampanii wyborczej.


Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nin3in
Czas publikacji:
piątek, 27 czerwca 2014 14:14

Polecane wpisy